İki_Kitap

KURTULUŞ SAVAŞI BAŞLARKEN / Metin AYDOĞAN

Metin AYDOĞAN -1

Tam bağımsızlığı amaçlayarak ülkeyi işgalden kurtarma düşünce ve eylemi; Adana’da başlattığı, İstanbul’da geliştirdiği ve Samsun’da uygulamaya soktuğu dokuz aylık bir hazırlık döneminden sonra, 19 Mayıs’ta yeni bir aşamaya ulaştı. Mondros Mütarekesi henüz imzalanmamışken, ülkenin işgal edilerek parçalanacağını önceden görmüş, hazırlıkları buna göre yapmıştı. Ulusun kurtuluşu, halkın örgütlenmesine dayalı silahlı savaşın ve ulusal bağımsızlık kararlılığının, toplumun […]

19 Mayıs / Banu Avar

Bavba

19 mayıs ! Milli direnişin sembolü olan gün! Kasım 1918’de ‘direniş yuvaları oluşturun!’ diyen Mustafa Kemal Paşa, ön çalışmaları, kadroyu, örgütlenme şemasını belirlemiş ve 19 Mayıs 1919’da fiilen harekete geçmişti. O güne kadar Anadolu’da birtakım çoban ateşleri vardı.. Anadolunun dört bir yanında, direniş komiteleri, yerel kongreler toplanmaktaydı. Toplanmasına toplanmaktaydı AMA büyük bir çoğunluğu, kurtuluşu İngiliz […]

Millî Egemenlik Millî Birlik İster / Cihan Dura

cihan dura 1

Atatürk Millî Egemenliği birkaç şekilde tanımlar, bunlardan biri de şudur, “millî egemenlik bireysel kuvvetlerin bileşkesidir.” Şöyle diyor: Bir arada yaşayan insanlar bir toplum oluştururlar. O toplumu oluşturan bireylerin kuvvetleri bir araya gelebilir. İşte, egemenlik denilen kuvvet, bu son kuvvetten ibarettir. Bu kuvvet toplumun kuvvetidir ve toplumu oluşturan her bireyin ayrı ayrı kuvvetinden üstündür. Belki bu […]

Prof.Dr. CİHAN DURA HOCAMIZIN YENİ KİTABI TÜRKİYE’YE BATI SALDIRISI Ekonomimiz Hangi Silahlarla İşgal Ediliyor? / Sedat ŞENERMEN

Sedat Şenermen 1

ELMADAĞI Yayınları arasında Nisan 2015’te iki yeni eser çıktı. Bunlardan biri, “bitirilmeye, parçalanmaya çalışılan Atatürk Türkiye’sinin, neden ve nasıl bu duruma düşürüldüğünü” konu edinen Prof.Dr. Cihan DURA Bey’in “TÜRKİYE’YE BATI SALDIRISI Ekonomimiz Hangi Silahlarla İşgal Ediliyor?” adlı “sorunu saptayan ve çözüm önerilerini içeren” kapsamlı, değerli ve önemli eseridir. “Türkiye’ye Batı Saldırısı”nda ülkenin içine düşürüldüğü vahim […]

 • Türk\\\'e Oryantalist Kuşatma
 • Nutuk
 • Türk Devrimi
 • Milli İrade Nedir?
 • Gün O Gündür
 • Uyan Ey Türk Gidiyoruz
 • El_Cevap
 • Yonetim_Gelenekleri_ve_Turkler
 • Islam_Kuran_Kulturu_GMK
 • Mustafa_Cinki_Rant_Lordlari
 • Mahiye_Morgul_Milli_Egitimde_Emperyalist_Kusatma
 • Sinan_Meydan_Cumhuriyet_Tarihi_Yalanlari
 • Atilla_İlhan_Hangi_Ataturk
 • Emin_Deger_Oltadaki_Balik_Turkiye
 • Mustafa_Yildirim_Sivil_Orumcegin_Aginda