İki_Kitap

Oku

Metin Aydoğan – Türkiye Üzerine Notlar 1919-2015

TURKIYE UZERINE NOTLAR KAPAK-1

36. BASKIYA ÖNSÖZ   “Türkiye Üzerine Notlar 1923-2005”in ilk basımı 2005, 35. basımı 2009’da yapıldı. Kitap ilgiyle karşılandı. Cumhuriyet dönemini günümüze dek özetleyen bu kitabı gençler, özellikle de üniversiteli gençler için yazmıştım. Kitap amacına ulaştı, üstelik liseli gençleri de kapsayarak yaygınca okundu. Sevgili Attila İlhan’ın tanımıyla dip dalgası yükseliyor ve bu tür kitaplar çok okunuyordu. […]

Milli İrade Nedir?

2d5b52_54adbe3b0c4742758186ce31c5c22c9b.jpg_srz_p_243_366_75_22_0.50_1.20_0

“İRADE-İ MİLLİYE” İLK “SÖZ” İDİ…İrade-i Milliye, MİLLÎ İRADE, işgal altındaki Anadolu’da 1919’da başlayan Kurtuluş mücadelesinin ilk yayın organı idi. Sivas Kongresi’nde karar alınmış ve İrade-i Milliye gazetesi yayına başlamıştı. Sorumlu müdürü 22 yaşında bir gençti: Demircizade Selahattin. Yazı işleri müdürü Mazhar Müfit bey. Gazete başlığı altında şu ibare yeralmıştı:“Milletin arzu ve isteklerinin savunucusudur.”Bizler de ilk […]

Gazi Mustafa Kemal – NUTUK (Söylev)

2d5b52_aacdc6e94f824a48a4bf454e96bd1db1.jpg_srz_p_223_336_75_22_0.50_1.20_0

“1919 yılı Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. Genel durum ve görünüş: Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu topluluk, Genel Savaş’ta yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, koşulları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük Savaşın (1. Dünya Savaşı) uzun yılları boyunca, millet, yorgun ve yoksul bir durumda. Milleti ve ülkeyi Genel Savaşa sürükleyenler, kendi yaşamlarının kaygısına düşerek, yurttan […]

Banu AVAR – ‘GÜN’, ‘O GÜN’DÜR!

2d5b52_d1f7ea10daf94a05a14580b1273f2168.jpg_srz_p_99_148_75_22_0.50_1.20_0

GÜN O GÜNDÜR! ….Okkalı bir şekilde ihanete uğramış bir milletin de ‘yeter!’ diyeceği ‘gün’ yakındır. Keserin ve sapın döneceğini ve ‘gün’ gelip devran’ın döneceğini atalarından öğrenmiştir bu Millet.. Genetik hafızasına kazılı bilgiler, dersler, tecrübeler vardır.. Madem, efendilerinin açıkça ‘maşa’ ilan ettiği ‘Batının deli gömleğine’ dolanmış olanların, komşu ve kardeş ülkelere ‘savaş’ naraları attıkları ‘gün’dür bugün.. […]