İki_Kitap

Cihan Dura

İktidarların Millî Egemenliği İstismarı Nasıl Önlenir? / Cihan DURA

cihandura1 copy

Bir siyasal iktidar sadece seçim sandığından çıkmakla meşruiyet kazanmaz. Meşruiyetini, yapacağı icraatla tamamlaması gerekir. Sandıktan çıkan bir siyasal iktidar; Millî Egemenliği kullanma yetkisini, belirli bir süre için milletten emanet olarak almıştır. Ve bütün icraatını kesinlikle Millî İrade’ye (halkın tercih, istek ve emellerine) uygun olarak yapacaktır. Eğer icraatı milletin çıkarlarını gütmüyorsa, kısacası Millî İrade’ye uygun değilse, […]

Millî Birliğin Belirleyicileri: Ortak Dil / Cihan DURA

cihandura1 copy

“Birlik olalım”, “Millî birlik şart” deyip duruyoruz. Ne var ki, demekle, dilemekle olmuyor. Ortaya somut bir şey koyabilmek için, millî birlik nedir, belirleyici unsurları nelerdir; bunları bilmek, öğrenmek lazım. Gerekli bilgi olmadan, dünyada hiçbir iş yapılamıyor; yapılırsa verimsiz oluyor. Atatürk; milleti “tarih, dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı yurttaşların oluşturduğu siyasi bir toplum” […]

Atatürk’le Halka Doğru… / Cihan DURA

cihandura1 copy

Atatürk’e göre halka hizmet en yüce görevdir. Halkın içine girmeli, onunla kaynaşmalı, onu dinleyip ondan esinlenmelidir. Halka hangi hizmetler götürülecek, nasıl yapılacak, ancak bu yoldan elde edilen fikirlerle belirlenip uygulamaya girişilmelidir. Eğer bir mucize olsa da, onun bu “halkla kaynaşma” yöntemini kendisine sorabilseydik, sanırım, aşağıdaki gibi özetlerdi bize. ** Halkımızın düzeyini toplumsal olarak yükseltmek, herhangi […]

Kahramanlarımızı Unutmayalım: Fatsalı Halim Efendi / Cihan DURA

cihandura1 copy

Yabancı bir gazeteci savaştan sonra Mustafa Kemal Atatürk’le yaptığı mülakatta “zaferi nasıl kazandınız?” diye sorunca, Atatürk şu yanıtı verir: “Telgraf telleriyle”…   Fatsalı Halim Efendi… Millî Mücadelemizin kahraman telgrafçılarından… Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında, dönemin en ileri haberleşme aracı olan telgraf çok büyük bir rol oynamıştır. Fatsalı Halim Efendi, Telgrafçı Hamdi Bey gibi pek çok telgrafçı, İstanbul’daki […]

Millî Birliğin Belirleyicileri: Ortak Tarih / Cihan DURA

cihandura1 copy

Millî Birliğin yapıcı unsurları nelerdir? Millî Birliği hangi olgular belirler, nasıl güçlenir ve sürdürülür? Millî birliğin var olabilmesi için önce millet olmak gerekir. Milleti meydana getiren unsurlar millî birliğe de hayat verir. Bu unsurlar ne kadar pekiştirilirse, Millî Birlik o kadar sıkı ve kuvvetli olur. Demek ki, önce bu ilk yapıcı unsurlardır Millî Birliğin etmenleri: […]