İki_Kitap

Gazanfer Eryüksel

Milli Birleşik Cephe’nin Hayati Önemi…

309870_2218699224465_134745146_n

Son söyleyeceğimizi ilk başta söyleyerek girelim yazıya… Küresel çeteler için (Emperyalizm ve Siyonizm) sağ-sol, çevreci-feminist, her türlü inanç ve etnik köken stratejik amaçları için taktik hamlelerin araçlarıdır. Bu gerçekliği anlamak için biraz tarih bilgisi yeterlidir. Yeter ki kim üzüm yemek istiyor, kim bağcıyı dövecek görmek isteyelim. Emperyalizm bütün bunları yapar ve yaptırırken toplumları kendi içinde […]

Küresel Tedarikçi Terör ve IŞİD…

309870_2218699224465_134745146_n

Küresel çeteler diyoruz, yazıyoruz. Bu kavramın içyüzüne, tarihsel süreçte derinlemesine bakarsak, hem emperyalizmi, hem de Siyonizm’i içerdiğini görürüz. Kökleri sömürgeciliğe, Afrika’dan Amerika’ya köle ticaretine dayanır. Emperyalizm, Siyonizm ilişkisi civciv yumurta hikâyesidir. Meraklısı için parantez… (Dünyada ilk Siyonist devlet, çokluk söylendiği gibi İsrail değil, ABD’dir. İsrail, ABD’nin Ortadoğu’daki uzantı dosyasıdır.) Palazlanmaya başlayan bir mafya, nasıl ilk […]

Türkiye harap olmadan… / Gazanfer ERYÜKSEL

309870_2218699224465_134745146_n

Jön Türklerle başlayan Türk Devrim sürecinde Osmanlı münevverleri hep Batı’ya öykünmüşler, Paris’e Londra’ya gitmişlerdir. Oralarda gazeteler çıkartarak II. Abdülhamit’in istibdadına direnmişlerdir. Genç Türk” kavramı aynı dönemde Avrupa’da yönetimlere karşı oluşan muhalif yapılara benzer olarak kullanılmıştır. Genç Almanlar, Genç İtalyanlar, Genç Polonyalılar… Ayrıca bu akım siyasi bir muhalif olduğu kadar edebi bir akımdır. Aynı durum Osmanlı’daki […]

Fasıl, Arena ve Şiddet Üzerine Bir Deneme… / Gazanfer ERYÜKSEL

309870_2218699224465_134745146_n

Eskilerin bir sözüyle başlayalım yazıya, “Tarif, efradına cami, ağyarına mani olmalıdır”… Bu genel bir çerçeve, düzlem ve/veya bağlamdır. Dil ise dinamik, canlı bir yapıdır. Her canlı yapı gibi yaşayan ve ölen hücrelerin çelişmesi kaçınılmazdır. Yaşam, iç ve dış dinamikler arasında salınırken dil de değişime uğrar. Örnek bir: Musikimizden… Kavramımız “fasıl”… Kelime almamı, 1- Bölüm, kısım, […]

Mustafa Kemal Atatürk Biziz!.. / Gazanfer ERYÜKSEL

309870_2218699224465_134745146_n

Evet, AKP ve benzeri yapılar bir ABD projesidir. 28 Şubat olarak kodlanan, geniş kitlelere “darbe” olarak ezberletilen tertip bir ABD projesidir. 28 Şubat döneminin Başbakanı merhum Necmettin Erbakan, vefatından kısa bir zaman önce post-modern darbenin asıl mimarlarının kimler olduğunu bir kriptoyla açıklamıştır. Belgede, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Warren Cristopher’in imzası bulunmakta olup Ankara Büyükelçiliğine ayrıca […]