İki_Kitap

Halûk Tarcan

16 BİN YILDANBERİ GÜNÜMÜZE KADAR KESİKSİZ KONUŞULAN TÜRKÇEMİZ HAKKINDA BİR ÖNERİ

2d5b52_22a3884f6b934914a4292c40717313d8.png_srz_p_156_190_75_22_0.50_1

Çok zengin, çok yönlü ve çeşitli güzelliklere sahip Türkçemizin bu zenginliği • Balkanlar • Avrasya • Orta Asya • Sibirya ve • Doğu Asya, taaa… Japonya’ya kadar uzanan alanda Asya kıt’ası dışında • Sibirya’dan , Ot-Oğ’a (antik Mısır), Avrupa, Amerika, Kanada hattâ • Avustralya’da Kimberley mağarasına kadar yayılmış, binlerce ve binlerce yıl konuşulmuş, yoğrulmuş, işlenmiş, […]

Varolan Türk Irkı

2d5b52_22a3884f6b934914a4292c40717313d8.png_srz_p_156_190_75_22_0.50_1

Ve genetik çalışmalara düşen gölgeler… Çalışmamızın hareket noktalarını oluşturan bazı veriler: 1. N grubu 35 bin yıl önce 2. Q grubu 20/15 bin yıl önce oluşmuştur 3. N ve Q grubu Sibirya’da ve Yakutlar’da daha yoğun görülmektedir 4. Q grubu 20/15 bin yıl önce Bering Boğazı’ndan geçip Kuzey Amerika’ya gelerek Kızılderilileri oluşturmuştur 5. Türkçe’nin Urallar […]

Kimdir o, Cahil, Gafil, Küstah ki, Türk Adını, Kavramını ve Onun Dilini, Türkçe yi Reddeder

2d5b52_22a3884f6b934914a4292c40717313d8.png_srz_p_156_190_75_22_0.50_1

Bir halk ki, kendini Tür-ök, rabbâni tür, cins diye adlandırmış…ama bu adı tarih öncesinden, yaşamın doğanın çilesini çekmiş yılmamış, yıkılmamış, daima çıkış yolu bulmuş ve o sayede İLK’leri vermiş büyük adımlarla tarihteki büyük adımları gerçekleştirmiş kitlenin lâyık olduğu addır. “Şeyleri” birbirinden ayırmak için onlara birer ad takılır; pek çok hallere bu ad o şeyi hatırlatacak […]

Milli İrade Sitesi Örgütlenirken..

2d5b52_22a3884f6b934914a4292c40717313d8.png_srz_p_156_190_75_22_0.50_1

Millî irade Site hâlinde örgütlenirken her şeyden önce, bu iradeye sahip olacak Türk Milletinin önce Kendini, Kimliğini, kültürünü, tarihini kısacası, kökenlerini bilmelidir. Bu temele sahip olmadan irade kavramı nasıl oluşacaktır. Osmanlı imparatorluğunu yıkılmasını yaşayarak tarihten ders almış olan Atatürk, Bağımsızlık savaşı devamında Lozan paktı, bu iki büyük zafer ile asla yetinmemişti. Anadolu’nun geleceği konusunda gerçek […]