İki_Kitap

Nurullah Çetin

PKK ve IŞİD Terörünü Doğru Anlamak / Nurullah Çetin

nurullahcetin_pkkısid

Amerika’nın İslam dünyasına yönelik karanlık projelerinin mimarlarından James Blackwell adlı kişi, Büyük Orta Doğu Projesi denilen şeytan tezgâhının ne olduğunu açıklarken bir örnek veriyor. Bu açıklamasında Jonathan Swift’in Gulliver’in Seyahatleri (1726) adlı romanını şöyle değerlendiriyor:“Roman kahramanı Gulliver, kaza sonucu batan gemiden güçlükle kurtulur ve Lilliput ülkesinin sahillerine yarı baygın bir şekilde ulaşır. Lilliput ülkesi çok […]

Lozan Hizmetti, Şimdi Hezimete Dönüştürdüler / Prof. Dr. Nurullah ÇETİN

1914’te Osmanlı Devleti, alavere dalavere ile Birinci Dünya Paylaşım Savaşına sokuldu. Zaten amaç da Türk topraklarını paylaşmaktı. Savaştan yenik çıktık. Yurdumuzun büyük bölümü gâvur tarafından işgal edildi. 10 Ağustos 1920’de Paris’in banliyösü Sevres’de Osmanlı Hükûmeti ile Haçlı Batılı devletler arasında Türk topraklarının paylaşılması anlaşması imzalandı. Ancak Ankara’da Başbuğ Atatürk’ün önderliğindeki yeni Türk hükûmeti bunu tanımadı. […]

İstiklâlci Türklerin Erzurum Kongresi’ni Hatırlama Zamanıdır / Prof. Dr. Nurullah ÇETİN

23 Temmuz 1919 günü Erzurum’da, yurtları Haçlı emperyalist devletlerin işgali altında kalan yerli, millî ve İslamî değerlere bağlı istiklâlci Türkler, başbuğları Mustafa Kemal önderliğinde toplandılar ve şu alttaki kararları aldılar. Biz de 1919 yılı şartları ve kurtuluş çareleri ile günümüz Türkiye’si arasında bir karşılaştırma yapacağız ve tarihin tekerrür ettiğini bir kez daha göreceğiz. Görmekle kalmayıp […]

Bir Paşa Ölmekle Kıyamet Mi Kopar? / Nurullah Çetin

nurullahcetin copy

1853-1856 yılları arasında Osmanlı-Rus harbi odu. Diğer adıyla Kırım Savaşı. Bu savaşın Tuna kıyısında bulunan Silistre Kalesi, Ruslar tarafından kuşatılır. Musa Paşa komutasındaki 6000 Türk askeri, bu kaleyi 41 gün süreyle kahramanca savunur ve zafer kazanılır. Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre adlı tiyatro eseri, bu olay üzerine kurgulanmıştır. Kale komutanı Musa Paşa şehid olunca orduda […]

Milletvekillerinin Yeminlerine Sadakat, Onların Şerefidir / Prof. Dr. Nurullah ÇETİN

Yeni seçilen milletvekilleri şöyle yemin edecekler: “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten […]